7,158,107 unikalnych wizyt
Wytyczne dla klas 1-3
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 18.01.2021

Procedury bezpieczeństwa Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Ósmoklasisto!
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 w SP1

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Raciborza z 29 stycznia 2021r., Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu podaje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1, na rok szkolny 2021/2022.Informujemy, że od 7 do 8 kwietnia należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Listy kandydatów przyjętych będą udostępnione 9 kwietnia 2021r.

Kandydaci zakwalifikowani do klasy 1:

1. Akmad Amina
2. Cygan Michalina
3. Czogalik Lena
4. Dudacy Grzegorz
5. Dyrszka Martyna
6. Fojcik Bartosz
7. Front Kacper
8. Gawenda Paulina
9. Hardel Emilia
10. Jasny Kinga
11. Joszko Magdalena
12. Kacper Bodziony
13. Kluger Michalina
14. Knop Michał
15. Kochmaniewicz Filip
16. Konior Lilianna
17. Kotlarz Zara
18. Kowalczyk Julia
19. Krakowska Jowita
20. Kriwienok Maja
21. Kwiotek Kacper
22. Liszka Martyna
23. Majer Michał
24. Malkiewicz Julia
25. Mandycz Wiktor
26. Marmol Mateusz
27. Matyja Laura
28. Mika Karolina
29. Młynarski Bartosz
30. Motloch Alan
31. Mroczka Lena
32. Niestatek Filip
33. Nowak Paweł
34. Olejarnik Barbara
35. Podhajski Ignacy
36. Porada Mateusz
37. Rak Szymon
38. Reichel Jakub
39. Sander Julia
40. Skornia Jadwiga
41. Sobczak Nadia Noemi
42. Sobeczko Mikołaj
43. Sobieraj Patryk
44. Solisz Marcin
45. Stysiał Krzysztof
46. Szendzielorz Mikołaj
47. Szewczyk Anna
48. Szlachetko Karolina
49. Szymańska Milena
50. Szymański Miłosz
51. Tkacz Alicja
52. Tomala Wojciech
53. WałegaAbella
54. Wąsowicz Maria
55. Wesołek Natalia
56. Winiarska Jagoda
57. Wiśniewski Ksawery
58. Wróbel Alan
59. Wycisk Martyna
60. Wyjadłowski Łukasz
61. Ziętek Piotr
62. Zuber Oliwia
63. Żok Maja
64. Żurek Maja

Kandydaci niezakwalifikowani do klasy 1:
1. Czogała AmeliaDRODZY RODZICE!

Podjęta przez Was decyzja o rozpoczęciu nauki Waszego dziecka
w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Raciborzu jest dla nas wielkim zaszczytem.

Specjalnie dla Was przygotowana została Teczka Rodzica,
która pomoże Wam w przygotowaniu pierwszoklasisty do rozpoczęcia swojej przygody w szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Teczki Rodzica.

Załączniki do Teczki rodzica.ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

• 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Uczniowie mieszkający na terenie obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie Wniosku rodziców (załącznik nr 1), złożonego w sekretariacie szkoły.

Uczniowie mieszkający poza obwodem przyjmowani są w miarę wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (załącznik nr 2), złożonego w sekretariacie szkoły.

Wypełniony wniosek składa osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie uczniowskim od 8 do16 marca 2021r. Dopuszcza się przesłanie formularza w wersji elektronicznej wysyłając skan wniosku na adres: sp1sekretariat@poczta.fm.

Szczegółowe kryteria naboru określa Zarządzenie nr 1095/2021 Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 29 stycznia 2021 r.

e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Facebook
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
RODO
Kreatywni z Ostroga