6,203,067 unikalnych wizyt
Bezpieczna szkoła
Rekrutacja 2020
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa
Sekretariat

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Terminarz konkursów
Terminarz wydarzeń
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Jesteśmy OK!
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Wejdź i zobacz!Zobacz dział Edukacja


Przejście na stronę Stowarzyszenia
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1
Zawody halowe
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
Klasyfikacja
Indywidualna - (suma dwóch lotów)
a) kategoria (I - III klasa)
b) kategoria (IV - VI klasa)
c) zespołowa

Uwagi:
Każdy uczestnik musi posiadać zmienne obuwie
Każdy model musi być podpisany przez zawodnika


I. Cel zawodów.
1. Celem zawodów jest popularyzacja sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży jako skutecznego środka wychowawczego.
2. Przez porównanie poziomu wyszkolenia zawodników rozbudzanie dążenia do równania do najlepszych.
3. Wpajanie dobrych nawyków szlachetnej rywalizacji.
4. Propagowanie lotnictwa sportowego i modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
5. Nawiązanie rywalizacji sportowej oraz wyróżnienie najlepszych zawodników.
6. Zainteresowanie dzieci i młodzieży modelarstwem i nawiązanie współpracy między szkołami oraz modelarniami.

II. Udział w zawodach i punktacja.
3.1. Prawo do udziału w zawodach ma każdy uczeń szkoły podstawowej, który wykona model styropianowy.
W czasie zawodów będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa. W punktacji zespołowej uwzględniana będzie suma punktacji indywidualnej całego zespołu.

III. Organizacja startu
1. Zawodnik może posiadać dowolną ilość modeli oznakowany trwale własnymi
inicjałami. Start odbywa się jednym modelem zgłoszonym Komisji
Sędziowskiej Zawodów.
2. Model styropianowy nie może być wykorzystywana przez kilku zawodników.
3. Zawodnik wypuszcza model z ręki stojąc na najwyższym stopniu trybun. W
zawodach zawodnik wykonuje w 2 loty. Czas lotu mierzony będzie przez Komisję Sędziowską Zawodów, od momenty wypuszczenia modelu z ręki do momenty zetknięcia się z podłogą hali lub inną przeszkodą.
4. Klasyfikację zespołową przeprowadza się w oparciu o wyniki klasyfikacji indywidualnej. Liczba zawodników w zespole zostanie ustalona przed zawodami tak aby mogła powstać największa ilość zespołów z poszczególnych szkół.
5. O miejscu w klasyfikacji zespołowej decyduje suma czasów uzyskanych przez członków
ekipy
W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowego wyniku, o kolejności
decyduje lot dogrywkowy.
Sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja
Sędziowska Zawodów.

PS. Zainteresowane startem szkoły prosi się o wstępne potwierdzenie udziału w zawodach z podaniem przybliżonej liczby zawodników w każdej kategorii wiekowej na adres sp1raciborz@op.pl
Proszę również podać adres mailowy, na który prześlemy dalsze informacje.

Marek Łysakowski
Krzysztof Ciszek

e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Świetlica proponuje
LearningApps
Facebook
Projekty innowacyjne
-Language @mosphere
-Koło Noblisty
-Akademia Myśli Twórczej

- Robotyka

- Destination Imagination
- Teatr Cieni
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Szkoła w Ruchu
RODO
Kreatywni z Ostroga