6,650,169 unikalnych wizyt
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Terminarz konkursów
Terminarz wydarzeń
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Wejdź i zobacz!Zobacz dział Edukacja


Przejście na stronę Stowarzyszenia
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1
Nosimy maseczki w szkole
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

Do odwołania w szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa tj. noszenie maseczek w szkole, w czasie przerw i do czasu wejścia do klasy na zajęcia. Klasy pozostają w wydzielonych salach, do minimum zostaje ograniczone przemieszczanie się uczniów.
Info Microsoft
Moje aplikacje kończą obsługę programu Internet Explorer!

Czyli w wielkim skrócie:

Od 13 listopada 2020 r. zakończymy obsługę programu Internet Explorer dla moich aplikacji, mojego konta, mojego dostępu i grup moich grup. Zamiast tego zalecamy wykorzystanie Edge, Chrome lub Firefox, czyli miejsca, w którym będziemy nadal inwestować.
Kuchnia Informuje
Szkolna stołówka informuje, że obiady uczniów klas 1-3 i klas 5 a i 5 d można odebrać, przynosząc swoje pojemniki w godz. 12:00 – 14:45.

Prosimy o podejście do drzwi kuchni od strony rampy (parking wewnętrzny).
Sytuacja epidemiologiczna w SP1
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, na podstawie opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz zgody organu prowadzącego

zostają zawieszone zajęcia/lekcje stacjonarne dla klas 1-3 oraz klasy 5a i 6d
naszej szkoły. Termin zawieszenia zajęć to 9.10. 2020 r. - 12.10.2020 r. włącznie.


O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Uczeń miesiąca września 2020


"Dzień Nauczyciela" 2020
14 października, obchodzimy Święto Edukacji Narodowej.
Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu obiady nie będą wydawane. Czynna będzie świetlica szkolna.
Konkurs informatyczny Bóbr 2020
Harmonogram działań:

24 października, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na konkurs właściwy.
9 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy.
9-13 listopada – trwa Konkurs Bóbr 2020! W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują do wykonywania zadań.

Ubezpieczenie ucznia
Na prośbę Rodziców SP1, zostaje wydłużony termin opłacenia składki Ubezpieczenia Szkolnego dla dzieci do 10 października.
Każdy Rodzic, który opłaci składkę za dziecko do 10 października ,uczestniczy w ubezpieczeniu z ochroną od 01 września. Poniżej dane do przelewu:
Rada Rodziców informuje
Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021
wynosi 50 zł na jedno dziecko, 30 zł na drugie dziecko w szkole, 0 zł trzecie i kolejne dziecko w szkole.
Składka płatna jest do 30.10.2020 r.

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 22.10.2020 r. o godz. 17.00. Prosimy o przybycie po jednym przedstawicielu z każdej klasy.

Joanna Kuliga-Leszczyńska
e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
LearningApps
Facebook
Projekty innowacyjne
-Language @mosphere
-Koło Noblisty
-Akademia Myśli Twórczej

- Robotyka

- Destination Imagination
- Teatr Cieni
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Szkoła w Ruchu
RODO
Kreatywni z Ostroga