7,607,232 unikalnych wizyt
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1

Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 17.05.2021r.

Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Dziecko w sieci
Poczytaj mi, proszę.
Nauczanie hybrydowe - aktualizacja
Czas na oceny
Zbliża sie koniec roku szkolnego. Jak efektywne okazało się nauczanie zdalne?
Jak zostaną ocenione nasze postępy w nauce? Poniżej przytaczam fragment statutu szkoły, gdzie w § 51 jest mowa o tym jaką średnią należy uzyskać na poszczególne stopnie.


§ 51

(...)

3. Oceny końcowe ustala się na podstawie średniej ważonej półrocznej oraz rocznej.

4. Przyjmuje się wartość średniej ważonej i odpowiednią ocenę według skali:

5,51-6,00 – ocena celująca;
4,7-5,5 – ocena bardzo dobra;
3,7- 4,69 – ocena dobra;
2,7-3,69 – ocena dostateczna;
1,7-2.69 – ocena dopuszczająca;
1,69 i niższa – ocena niedostateczna.

Cztery raciborzanki pośród czterdziestu wspaniałych
Z radością informujemy, iż cztery nasze uczennice zostały uhonorowane przez jurorów podczas Finału IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego w Warszawie.

Dziewczęta zmagały się na trzech szczeblach konkursu: rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim od listopada do maja. Spośród 581 uczestników z 93 szkół z 13 województw na etapie rejonowym, 306 na etapie wojewódzkim - do ścisłego finału przeszła garstka – zaledwie 41 osób z całej Polski.
Kontynuacja korzystania z obiadów
W związku z powrotem uczniów klas 4-8 do nauki w trybie hybrydowym prosimy o poinformowanie o ewentualnej rezygnacji z obiadów.

Brak zgłoszenia o rezygnacji jest wyrażeniem zgody na kontynuowanie korzystania z obiadów przez Państwa dzieci.

Ewentualne rezygnacje prosimy kierować na adres kuchniaSP1@gmail.com.
Łąka kwietna zasiana!
Wczoraj w ramach obchodów światowego dnia ziemi i udziału w akcji „Kwiatki Agatki”, w naszej szkole zasiano łąkę kwietną.
Nowe wytyczne dla szkół

Wracamy do szkoły!
Giganci programowania

Można jeszcze dołączyć do szkoleń: Link do rejestracji dla uczniów Szkoły na Ostrogu
Uczeń Miesiąca kwietnia 2021


e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Facebook
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
RODO
Kreatywni z Ostroga