7,158,287 unikalnych wizyt
Wytyczne dla klas 1-3
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 18.01.2021

Procedury bezpieczeństwa Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Ósmoklasisto!
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1

Szczepimy się
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
pokonanie pandemii koronawirusa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań. Dlatego bardzo liczymy na Państwa aktywność w przekazywaniu rzetelnych informacji na temat walki z koronawirusem i szczepień przeciwko COVID-19.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Drodzy ósmoklasiści,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki


Załączniki:
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022.
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN.
Pasowanie na Czytelnika
W dniach 28 i 29 stycznia odbyło się przyjęcie uczniów klas 1 do grona czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystego pasowania dokonała bibliotekarka przebrana za bajkową postać.

Najpierw uczniowie wysłuchali fragmentów książki Ewy Stadtmuller „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”, z której dowiedzieli się, że książki to dobro, a „a tym, co dobre, trzeba się dzielić”. Następnie pani bibliotekarka wyjaśniła obecne zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 w SP1

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów w Bibliotece Narodowej
Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Procedury bezpieczeństwa
Wraz z rozpoczęciem nauki stacjonarnej w szkole dla klas 1-3 wprowadzamy nowe, uaktualnione procedury bezpieczeństwa, obowiązujące od 18 stycznia 2021 roku.

Aktualne procedury bhp - 18.01.2021
Obiady dla klas 1-3
Od poniedziałku dzieci uczestniczące w zajęciach lekcyjnych w szkole mogą również korzystać z obiadów.

W każdej chwili można się zapisać na obiady.

Osoby, które rezygnują z obiadów, a są zapisane muszą to zrobić zgodnie z regulaminem w formie pisemnej, nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego wypisanie dziecka ze stołówki.
Rezygnację należy złożyć w biurze stołówki bądź sekretariacie szkoły.

Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi 60 zł.

Bezpieczny powrót do szkół

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


Załączniki:
Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych – wersja pdf

Sukces Niezwykłych Umysłów

Jak doskonale wiecie od ponad roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie Ligii Niezwykłych Umysłów, dzięki któremu doskonalimy swoje umiejętności programowania. Nie chodzi tu o kodowanie czy programowanie wizualne tylko o programowanie wysokiego poziomu z wykorzystaniem programu Python czy C++.
Z przyjemnością zawiadamiam, że nasza szkoła zdobyła 1. miejsce w rankingu raciborskich szkół w programowaniu z wykorzystaniem platformy LNU.
Jest to w szczególności zasługa zeszłorocznych klas ósmych oraz tegorocznych ósmych, siódmych a nawet wybranych uczniów z klas szóstych, którzy jeszcze w tym roku doskonalą się w programowaniu wizualnym.

Gratuluję Wam wszystkim! Poniżej możecie zobaczyć wasz dyplom.
e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Facebook
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
RODO
Kreatywni z Ostroga