SPORT ZBLIŻA NARODY
Dodane przez admin dnia Styczeń 31 2007 22:44:53
W styczniu Komitet Sterujący Euroregionu Silesia zaakceptował realizację polsko-czeskiego projektu edukacyjnego. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej SP1w Raciborzu i Vrchni 19 w Opawie. Pomysłodawczynią i autorka projektu jest nauczycielka wychowania fizycznego Beata Joszko „Jest to kolejny projekt realizowany według mojego pomysłu. Poprzedni dotyczył tradycji regionalnych Raciborza i Opawy w dziedzinie tańców i strojów ludowych obu krajów. Działania realizowane w obecnym projekcie związane są tematycznie ze zdrowym i aktywnym stylem życia Polaków i Czechów”.
Treść rozszerzona
Kwota dofinansowania ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA wynosi ponad 40 tyś. zł ( koszt całkowity to 58 tyś. zł).
W ramach działań zaplanowano:
1. Sześciodniowy obóz narciarsko-snowbordowy w Řece (Czechy) pod hasłem „Zdrowy i sprawny Europejczyk”
2. Zimowe Igrzyska Sportowe w Raciborzu
3. Rajd profilaktyczno-turystyczny w Wiśle pod hasłem „Życie bez nałogów” dla klas 6
4. Festyn środowiskowy w SP1 pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”
5. Obóz sprawnościowy „Woda, ziemia, skała” w Vitkowie (Czechy) dla klas 5
6. Rajd rowerowy w Visalaje (Czechy)
7. Wystawę fotograficzną w Opawie i Raciborzu p.t. „Rok z projektem UE”
Celem podjętych działań jest rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarze profilaktyki uzależnień, sportu i rekreacji; propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia; wymiana doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych wśród pedagogów partnerskich szkół.
- napisała Beata Joszko