Uczniowie starszych klas przygotowują się do wyboru zawodu i szkoły
Dodane przez admin dnia Grudzień 02 2018 00:00:00
Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przygotowują się do wyboru zawodu i szkoły.
Uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej za niedługo opuszczą mury naszej placówki.
Aby pomóc naszym uczniom przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej – od początku roku szkolnego prowadzimy różne działania wspierające ich w podjęciu tych decyzji...

Treść rozszerzona
Uczniowie kończący naukę w naszej szkole korzystają z indywidualnych konsultacji dotyczących wyboru zawodu i szkoły u szkolnego doradcy zawodowego Beaty Jakubik (w poniedziałki od 14.30 do 16.30 i we wtorki od 15.30 do 16.30 – w gabinecie pedagoga szkolnego). Z konsultacji tych mogą korzystać również uczniowie młodszych klas (od kl. IV SP), aby wcześniej zacząć przygotowania do swoich decyzji.

Ponadto uczniowie klas III gimnazjum aktualnie uczestniczą w realizowanych w szkole warsztatach dot. wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia (prowadzonych przez B. Jakubik). W warsztatach o tej tematyce wezmą udział również wszystkie klasy VIII szkoły podstawowej. W czasie zajęć uczestnicy otrzymują pomoc w określeniu swoich zainteresowań i predyspozycji, ustalają swoje preferencje zawodowe, zapoznają się z informacjami o zawodach, szkołach, kierunkach kształcenia oraz zasadach i kryteriach naboru. Kończąc udział w zajęciach uczniowie przymierzają się do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej oraz uzasadniają swoje decyzje, potwierdzają ich trafność.

Uczniowie klas VIII i VII szkoły podstawowej będą również uczestniczyli w systematycznych zajęciach z doradztwa zawodowego prowadzonych przez nauczyciela doradcę zawodowego Marcina Pordzika (w sali 115). Zajęcia będą ukierunkowane na samopoznanie, określenie swoich mocnych stron, poznawanie zawodów, sytuacji na rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół powiatu raciborskiego. Umożliwią stopniowe przygotowywanie się uczniów do podjęcia właściwych decyzji zawodowo-edukacyjnych.

Wsparcie i pomoc w podjęciu decyzji o zawodzie i nowej szkole zapewniają na bieżąco wychowawcy klas, nauczyciele wspomagający, nauczyciele przedmiotów i inne osoby uczące, opiekujące się naszymi uczniami.

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania pomogą naszej młodzieży podjąć trafne decyzje dotyczące ich przyszłości.