Nabory do klas 1 2019/2020
Dodane przez admin dnia Luty 10 2019 00:00:00

Treść rozszerzona
ZARZĄDZENIE NR 77/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Racibórz na rok szkolny 2019/2020.


Na podstawie art.154 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Racibórz.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 do 19 marca 2019 roku.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym: od 7 do 8 maja 2019 roku...

Załączniki:


Pełna treść Zarządzenia nr 77/2019 Prezydenta miasta Racibórz

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Załącznik nr 1 do zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.