Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z narkotykami i dopalaczami
Dodane przez admin dnia Listopad 15 2019 10:56:27
Dzień dobry,
przypominam, że 20 listopada o godzinie 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina odbędzie się otwarte spotkanie dla grona pedagogicznego raciborskich szkół oraz rodziców uczniów z Dyrektorem Fundacji Prolege Marcinem Kosmalą, wieloletnim pracownikiem Komedy Wojewódzkiej w Opolu, pomysłodawcą profilaktycznej walizki narkotykowej. Spotkanie dotyczy tematyki zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami.


Treść rozszerzona
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu realizuje kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” , w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Zgodnie z przyjętą formułą prowadzonej kampanii, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w porozumieniu z Urzędem Miasta w Raciborzu przeprowadzą akcję edukacyjno-profilaktyczną, której adresatami będą nie tylko ludzie młodzi, bezpośrednio zagrożeni wspomnianym zjawiskiem, ale również ich rodzice, oraz nauczyciele i pedagodzy szkół powiatu raciborskiego.

Bardzo proszę o poinformowanie jak największej liczby odbiorców rodziców, nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego, lub ponowienie informacji już wysłanych. Proszę również aby w spotkaniu wzięła udział jak największa liczba nauczycieli z Państwa placówki.

Zaplanowane działanie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Raciborza Dariusz Polowy.Podpisał
Krzysztof Żychski
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu