Rekrutacja 2020/2021
Dodane przez admin dnia Luty 06 2020 09:39:15
ZARZĄDZENIE NR 550/2020 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ, z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2020/2021.

zarządzam, co następuje:


Treść rozszerzona
ZARZĄDZENIE NR 550/2020 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ, z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2020/2021.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz:Dokumenty do pobrania:

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
Zgłoszenie ucznia z obwodu SP1 do szkoły
Wniosek o przyjęcie do 1 klasy 2020-2021 -spoza obwodu szkoły.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka.