Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Dodane przez admin dnia Marzec 19 2020 08:00:00
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

sytuacja kryzysowa związana z zagrożeniem epidemicznym wprowadza pewne zmiany w funkcjonowaniu naszej szkoły. Przez pewien czas zmieniony będzie system nauczania i komunikowania się. Od 16 marca wprowadzone zostało nauczanie zdalne, zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele na podstawie planu lekcji przekazują materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe z wykorzystaniem e-dziennika i innych komunikatorów społecznościowych. Obecna sytuacja kryzysowa i wprowadzone ograniczenia mogą powodować problemy emocjonalne u dzieci i młodzieży. Zatem oprócz procesu edukacji oferujemy również pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie porad i konsultacji. Pedagodzy szkolni i psycholog szkolny służą pomocą i wsparciem, telefonicznie bądź online. Można umawiać się przez e-dziennik...

Treść rozszerzona
Nasi specjaliści opracowują też zasady kształcenia na odległość, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz bezpieczeństwa w sieci.

Dla rodziców zostaną przekazane następujące informacje:

- jak optymalnie organizować w domu system nauczania zdalnego,
- jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

W nowej sytuacji społecznej liczymy na współpracę w/w zakresie, jak również wyrozumiałość w przypadku pojawiających się trudności technicznych.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Patrycja Pol