Wielkanocny Konkurs Kulinarny
Dodane przez Karolina Lewosz dnia Marzec 25 2020 10:24:43
Regulamin szkolnego konkursu "WIELKANOC MA SŁODKI SMAK"

Wielkanoc już niebawem, a co bardziej kojarzy się z tymi świętami jak nie wielkanocne wypieki? Pora pomyśleć o przygotowaniach, również kulinarnych...


Regulamin konkursu / Plakat informacyjny


Treść rozszerzona
1. Organizatorem konkursu jest:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Cecylii 30

2. Cele konkursu:
- przybliżanie dzieciom tradycji wielkanocnych,
- rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
- wdrażanie do samodzielności,
- zachęcanie do poznawania nowych smaków,
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- integrowanie rodziny, uczenie zgodnej współpracy.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs WIELKANOC MA SŁODKI SMAK jest skierowany do całej społeczności szkolnej.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu rodzinnego wypieku wielkanocnego (np. babki, mazurka, muffinki, itd.)

Należy wykonać zdjęcia dokumentujące efekt końcowy oraz proces przygotowywania wypieku i wraz z przepisem przesłać je na adres e-mailowy organizatora wielkanocmaslodkismak@o2.pl
Każda grupa rodzinna może przesłać jeden przepis.
Zdjęcie i przepis muszą przedstawiać to samo danie.

4. W konkursie wezmą udział prace, które spełnią następujące kryteria:
- będą zawierały przepis na wypiek
- przepis będzie zawierał oryginalną i wymyśloną przez dzieci nazwę wypieku, listę składników oraz sposób przygotowania
- do przepisu dołączona będzie fotorelacja ilustrująca poszczególne etapy przygotowywania potrawy stworzona w programie Power Point lub zapisana w formacie PDF. Nie będą brane pod uwagę relacje filmowe oraz zdjęcia wysłane jako załączniki do e-maila;
- fotorelacja będzie zawierała na stronie tytułowej zdjęcie gotowej babki przygotowanej przez grupę;

7. Prace konkursowe wraz z formularzami prosimy przesyłać drogą mailową na adres:
wielkanocmaslodkismak@o2.pl do 7.04.2020 r. do godziny 12.
Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

8. Nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I-IV klasy
V-VIII klasy


9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10.04.2018 r., a informacja o wynikach zostanie przekazana drogą mailową oraz stronę szkoły, fb szkolny.

10. Dodatkowo na profilu Fb naszej szkoły odbędzie się plebiscyt, w którym wyłoniony zostanie "Wypiek facebooka" w dwóch kategoriach wiekowych. Plebiscyt dotyczy dodawania Like-ów przez pojedyncze osoby. Głosowanie na drodze internetowej odbędzie się w dniach 08.03.2020 - 14.04.2020 r. Zakończenie głosowania nastąpi w dniu 14 kwietnia 2020 o godz. 12:00. W trosce o grę fair-play przebieg głosowania facebookowego będzie szczegółowo monitorowany. Jeżeli zajdzie jakiekolwiek podejrzenie o nieuczciwą zabawę (np. bardzo szybkie przybywanie głosów, głosy z podejrzanych kont, brak możliwości otworzenia listy osób, które polubiły zdjęcie), decyzją jury konkursu praca taka zostanie zdyskwalifikowana z głosowania facebookowego.

11. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone w terminie podanym przez Organizatora w późniejszym czasie. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora. Jej decyzje są ostateczne oraz nieodwołalne.

12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.

13. Uczestnicy, przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin oświadczają, iż wysyłany przez nich przepis kulinarny jak i fotografie są dziełem ich autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631).

14. Poprzez przesłanie przepisu oraz fotografii Uczestnicy oświadczają, iż wyrażają zgodę na publikację przesłanego przepisu wraz ze zdjęciem przez Organizatora na stronie internetowej sp1raciborz.pl i profilu facebookowym szkoły.

Zachęcamy do udziału w konkursie.
Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych oraz wspaniałej zabawy podczas przygotowywania wielkanocnych przysmaków :)

Koordynator konkursu:
Karolina Lewosz- wszelkie pytania należy kierować na: karolinalewosz@gmail.com