Co nas czeka do 10 kwietnia?
Dodane przez admin dnia Marzec 26 2020 09:56:24
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ograniczenie w funkcjonowaniu szkoły zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. Jednoczenie określone zostały zasady kształcenia na odległość, w tym realizacja podstawy programowej oraz zasady oceniania.
Nowe zasady obowiązują od 25 marca 2020 r. Wprowadzenie kształcenia na odległość jest dla wszystkich, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, jest sytuacją nową i niełatwą. Prosimy zatem uczniów, by przestrzegali zaleceń przekazywanych przez szkołę, abyśmy mogli wspólnie uskutecznić nową metodę nauczania. Bardzo ważna jest właściwa komunikacja między uczniem, rodzicami i szkołą...

Treść rozszerzona
Rozporządzenie MEN określa konieczność ustalenia zasad komunikacji między szkołą, nauczycielami a uczniami i rodzicami. Dlatego za pośrednictwem wychowawców prosimy o zaktualizowanie danych kontaktowych uczniów w dzienniku elektronicznym.
Dodatkowo uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze własnego konta w dzienniku lub korzystali z konta rodziców, proszeni są o utworzenie kont dostępu do dziennika elektronicznego (nie dotyczy to klas I – III)

Zatem w SP 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu dziennik elektroniczny zostaje uznany za główną formę komunikacji. Zapewni każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

Uczniowie, którzy na tę chwilę nie utworzyli jeszcze konta dostępu do dziennika lub ich konto nie działa, proszeni są o zarejestrowanie się w systemie.

Instrukcja utworzenia konta przez ucznia, po wprowadzeniu do e-dziennika adresu mailowego przez wychowawcę:

1. Proszę wejść na stronę Uonetplus i kliknąć "zaloguj się";
2. Następnie wyświetli się okno " Logowanie", w którym wybierają opcję "załóż konto";
3. Po otwarciu okna "Tworzenie konta" - w pustym polu wpisują adres e-mail (ten, który został wpisany do e-dziennika przez wychowawcę), potwierdzamy autentyczność odhaczając okienko "Nie jestem robotem";
4. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierającą dalsze informacje;
5. Należy się zalogować do swojej poczty i postępować wg otrzymanych instrukcji. W razie problemów z rejestracją lub dostępem do konta w dzienniku prosimy o kontakt z wychowawcami.

Obowiązkowo, każdy uczeń zobowiązany jest do codziennego (rano przed rozpoczęciem zajęć zdalnych) sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym, nie tylko poprzez odczytanie wiadomości mailowej, ale poprzez zalogowanie się w dzienniku - czynność ta pozwala wychowawcom sprawdzić czy wiadomość została odczytana przez wszystkich uczniów.
Zadania domowe będą wysyłane na konto rodzica i ucznia poprzez e-dziennik raz w tygodniu. Z planem pracy na cały tydzień.

Jednakże prosimy Państwa o częstsze sprawdzanie wiadomości w dzienniku.
Wszelkie ewentualne pytania proszę kierować w pierwszej kolejności do wychowawców klas.
Zasady kształcenia na odległość, przewidują m.in. :

1.Przekazanie uczniom tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.
2.Monitorowanie postępów oraz weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów.
3.Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
4.Wskazanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
5.Przy ustalaniu tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
6.Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.
7.Uwzględnienie możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
8.Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
9.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w szczególności
z wykorzystaniem:

 materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu;
• na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/
i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;
• materiałów prezentowanych w programach Telewizji Publicznej (Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie https://vod.tvp.pl/) i Polskiego Radia,
• oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciel
Mając na uwadze specyfikę nauczania zdalnego i powyższe zasady uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r., staramy się wprowadzać kształcenie przemienne z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Wprowadzamy sukcesywnie materiały i nauczanie zdalne z wykorzystaniem m.in. rekomendowanej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i stron j/w , lekcji online z Nowej Ery dla klas I-III i innych polecanych, bezpiecznych źródeł.

Szkoła czynna jest od godziny 8.00 do 11.00. Wstęp na teren szkoły ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Kontakt telefoniczny i e-mailowy ze szkołą możliwy jest w godzinach od 8.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości.

Z poważaniem
Dyrektor SP 1 w Raciborzu
Patrycja Pol