Najnowsze wytyczne dla szkół
Dodane przez admin dnia Maj 25 2020 11:06:19
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych.

W związku ze stopniowym uruchamianiem pracy szkół, czy możliwością przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, wytyczne przeciwepidemiczne mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne znajdują się w załącznikach.


Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
Organizacja zajęć dla uczniów klas 1 - 3.
Konsultacje dla uczniów klas 4 - 8.
Wytyczne dotyczące organizacji egzaminów