Zakończenie roku szkolnego 2019/20
Dodane przez admin dnia Czerwiec 26 2020 10:00:00
W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu uczęszczało 463 uczniów.
Średnia ocen w szkole wyniosła 4,57.
Średnia frekwencja wyniosła 94,40%.
Najwyższą średnią uzyskała klasa VI c – 5,01.


158 uczniów otrzymało tytuł Wzorowego Ucznia, czyli uzyskało średnią powyżej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, co stanowi 34% ogółu uczniów.

28 uczniów uzyskało średnią powyżej 5,51 i tym samym ma prawo do stypendium za wyniki w nauce.

Uczennica kl. VIc - Estera Brzoska, mająca najwyższą średnią ocen w szkole - 6,00, została Prymusem Szkoły na Ostrogu.

Tytuł Wolontariusza Szkoły na Ostrogu otrzymują: Ewa Bucyk oraz Milena Darzycka.

Tytuł Mistrza Dobrych Manier otrzymuje Tobiasz Mróz.Filmowe podsumowanie roku szkolnego 2019/2020Zapraszamy na część artystyczną


Treść rozszerzona
Galeria Uczniów Wzorowych i Wyróżnionych

Występy artystyczne