Do 29 listopada uczymy się zdalnie
Dodane przez admin dnia Listopad 06 2020 18:20:04
Szanowni Rodzice/Opiekunowie

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostaje nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie klas I-VIII, do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.Treść rozszerzona
Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12 sierpnia 2020r., od poniedziałku, 9 listopada br.:

- szkoła zapewni opiekę w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

- szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne na terenie placówki (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole), dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, istnieje także możliwość zorganizowania konsultacji uczniom klas ósmych w formie indywidualne lub w małych grupach.

Przypominamy, iż w naszej szkole nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem platformy Teams, lekcje prowadzone są w czasie rzeczywistym, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości, bądź pojawiających się trudności w nauczaniu zdalnym, w tym również natury technicznej i organizacyjnej proszę o kontakt z wychowawcą klasy

Z poważaniem,
Patrycja Pol