Obiady dla klas 1-3
Dodane przez admin dnia Styczeń 15 2021 16:16:21
Od poniedziałku dzieci uczestniczące w zajęciach lekcyjnych w szkole mogą również korzystać z obiadów.

W każdej chwili można się zapisać na obiady.

Osoby, które rezygnują z obiadów, a są zapisane muszą to zrobić zgodnie z regulaminem w formie pisemnej, nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego wypisanie dziecka ze stołówki.
Rezygnację należy złożyć w biurze stołówki bądź sekretariacie szkoły.

Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi 60 zł.


Treść rozszerzona