Zawody halowe
Dodane przez admin dnia Kwiecień 03 2007 17:28:44
Organizatorzy:
Urząd Miasta Racibórz;
Koło Modelarskie "NIELOT" przy Oratorium Salezjańskim w Pogrzebieniu;
Koło Modelarskie „LOTNIK” przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu zapraszają do udziału w

IV Międzyszkolnych Halowych Zawodach
Szybowców Styropianowych
o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz


które odbędą się w Hali Sportowej RAFAKO, ul. Łąkowa w Raciborzu na przełomie kwietnia/maja (dokładny termin zostanie podany później)

Treść rozszerzona
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
Klasyfikacja
Indywidualna - (suma dwóch lotów)
a) kategoria (I - III klasa)
b) kategoria (IV - VI klasa)
c) zespołowa

Uwagi:
Każdy uczestnik musi posiadać zmienne obuwie
Każdy model musi być podpisany przez zawodnika


I. Cel zawodów.
1. Celem zawodów jest popularyzacja sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży jako skutecznego środka wychowawczego.
2. Przez porównanie poziomu wyszkolenia zawodników rozbudzanie dążenia do równania do najlepszych.
3. Wpajanie dobrych nawyków szlachetnej rywalizacji.
4. Propagowanie lotnictwa sportowego i modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
5. Nawiązanie rywalizacji sportowej oraz wyróżnienie najlepszych zawodników.
6. Zainteresowanie dzieci i młodzieży modelarstwem i nawiązanie współpracy między szkołami oraz modelarniami.

II. Udział w zawodach i punktacja.
3.1. Prawo do udziału w zawodach ma każdy uczeń szkoły podstawowej, który wykona model styropianowy.
W czasie zawodów będzie prowadzona punktacja indywidualna i zespołowa. W punktacji zespołowej uwzględniana będzie suma punktacji indywidualnej całego zespołu.

III. Organizacja startu
1. Zawodnik może posiadać dowolną ilość modeli oznakowany trwale własnymi
inicjałami. Start odbywa się jednym modelem zgłoszonym Komisji
Sędziowskiej Zawodów.
2. Model styropianowy nie może być wykorzystywana przez kilku zawodników.
3. Zawodnik wypuszcza model z ręki stojąc na najwyższym stopniu trybun. W
zawodach zawodnik wykonuje w 2 loty. Czas lotu mierzony będzie przez Komisję Sędziowską Zawodów, od momenty wypuszczenia modelu z ręki do momenty zetknięcia się z podłogą hali lub inną przeszkodą.
4. Klasyfikację zespołową przeprowadza się w oparciu o wyniki klasyfikacji indywidualnej. Liczba zawodników w zespole zostanie ustalona przed zawodami tak aby mogła powstać największa ilość zespołów z poszczególnych szkół.
5. O miejscu w klasyfikacji zespołowej decyduje suma czasów uzyskanych przez członków
ekipy
W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowego wyniku, o kolejności
decyduje lot dogrywkowy.
Sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja
Sędziowska Zawodów.

PS. Zainteresowane startem szkoły prosi się o wstępne potwierdzenie udziału w zawodach z podaniem przybliżonej liczby zawodników w każdej kategorii wiekowej na adres sp1raciborz@op.pl
Proszę również podać adres mailowy, na który prześlemy dalsze informacje.

Marek Łysakowski
Krzysztof Ciszek