Zakończenie roku szkolnego klas 8 czyli wakacje za pasem!
Dodane przez admin dnia Czerwiec 24 2021 11:49:36

My, absolwenci „Szkoły na Ostrogu” Tobie Szkoło Ślubujemy!
Wiernie strzec Twojego honoru!
Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię!
Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka „Szkoły na Ostrogu”
Zdobytą wiedzę , umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu.
Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.


Treść rozszerzona
Było to ślubowanie, złożone przez tegorocznych absolwentów Szkoły na Ostrogu.

Na Gali wręczono również dyplomy i nagrody uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce i zachowaniu. Laureaci i finaliści Wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły na Ostrogu, są to:

1. Bartosz Królik – Laureat z Matematyki, j. polskiego i geografii (A. Bąbol, B. Kuliś, S. Surma)
2. Radosław Jakubus – Laureat z Geografii oraz Finalista z Matematyki (S. Surma, A. Bąbol)
3. Aleksander Wasielewski – Laureat z biologii (E. Nizio)
4. Zuzanna Hajduga – Finalistka z Geografii (S. Surma)
5. Nicole Krybus – Finalistka z Geografii (S. Surma)

Osoby nominowane na Prymusa Szkoły to:

8a - Pacharzyna Anna, zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,72
8b - Krybus Nicole - wzorowe, 6,00
8b - Hajduga Zuzanna - wzorowe, 6,00
8c – Radosław Jakubus -wzorowe, 5,80

Prymusami szkoły zostały Zuzanna Hajduga i Nicole Krybus.
Zapraszam do obejrzenia

Galerii zdjęć

z uroczystości zakończenia nauki w szkole podstawowej
klas ósmych.