Wychowanie do zdrowia
Dodane przez admin dnia Wrzesień 08 2021 10:14:40
„WYCHOWANIE DO ZDROWIA” to kolejny polsko-czeski projekt współpracy transgranicznej w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Celem projektu jest m.in. poznanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i dobre samopoczucie oraz aktywne sposoby spędzania czasu wolnego...Treść rozszerzona
W ramach programu odbędą się następujące działania całkowicie dofinansowane z projektu:

1. „Moje zdrowie w moich rękach”-2 turnusy 5-dniowych rekreacyjno-sportowych pobytów w rejonie Beskidu( dokładna miejscowość podana zostanie w późniejszym terminie) łącznie dla 40 uczniów naszej szkoły.

Termin: I turnus : 04- 08.10.2021, II turnus :11-15.10.2021

2. „Uczę się zdrowo żyć” –wycieczka narciarsko-snowboardowa w CR dla 30 uczniów naszej szkoły.

Termin: luty 2022

3. Warsztaty dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu w CR
Termin: październik 2021

4. Konferencja w Zamku Piastowskim w Raciborzu podsumowująca projekt i kilkuletnią polsko-czeską współpracę.

Termin: listopad/ grudzień 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU KL.6,7 i 8.

Zapisy : Iwona Krużołek-koordynator projektu lub wychowawcy klas.