Wizyta Europejska w Szkole Podstawowej nr 1 na Ostrogu.
Dodane przez admin dnia Styczeń 09 2006 09:18:32
Dnia 4 października w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu gościła delegacja 13 osób z 7 krajów Europy: Belgii , Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch , Wielkiej Brytanii i Turcji. Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowego programu wymiany dowiadczeń krajów europejskich w zakresie edukacji i zarządzania owiatą. Wśród osób goszczących w szkole byli inspektor ds. edukacji europejskiej z Belgii , inspektor ds. szkół podstawowych z Hiszpanii , dyrektorzy szkół średnich , gimnazjów i szkół podstawowych.
Treść rozszerzona
Celem wizyty była prezentacja edukacji europejskiej jaka jest realizowana w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu. Odbyła się ona z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Katowicach , pani wizytator Joanny Sobotnik oraz Marzeny Skórskiej – Przybylskiej. Podczas wizyty szkoła zaprezentowała interdyscyplinarne projekty jakie zrealizowała ze szkołami partnerskimi z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec , Czech i Grecji. Goście uczestniczyli w lekcjach otwartych , gdzie uczniowie w języku angielskim prezentowali swoje prace projektowe, wykonane pod kierunkiem pani Jolanty Piskoń. Następnie brali udział w zajęciach o średniowieczu, prowadzonych przez panią Ewę Wawoczny ,metodą projektu. Prezentowali się tu uczniowie klasy VD. Goście zobaczyli zaplecze dydaktyczne szkoły : bibliotekę , świetlicę , gabinety specjalistyczne. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych klas młodszych , gdzie realizowane są dodatkowe lekcje języka niemieckiego i angielskiego. Mieli również okazje porozmawiać z uczniami i pedagogami , którzy realizowali polsko – niemiecka wymianę uczniów klas VI. Dyrektor szkoły przedstawiła prezentację multimedialną o szkole , goście udzielili wywiadu Samorządowi Uczniowskiemu. Podziwiano znajomość języków obcych u naszych uczniów , zachwycono się wystrojem i wyposażeniem Szkoły na Ostrogu. Doceniono pracę pedagogów i wyrażono uznanie dla poziomu oglądanych zajęć. Wizytę uświetnił wiceprezydent Miasta Raciborza pan Andrzej Bartela , który przybliżył uczestnikom spotkania walory turystyczne i przyrodnicze miasta. Uczestnicy wizyty będą przebywać w Polsce cały tydzień. W Raciborzu wizytowali wyróżnioną w międzynarodowym programie Sokrates – Comenius Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi , po czym udali się do placówek oświatowych w Katowicach i województwie śląskim.