Konkurs matematyczny
Dodane przez admin dnia Listopad 08 2006 18:07:34
W dniu 14 listopada (wtorek) na piątej lekcji odbędzie się turniej matematyczny dla klas czwartych pod tytułem:
„Jesienne zmagania matematyczne”.
W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas czwartych.

Treść rozszerzona
Na zwycięzców, oprócz dyplomów, czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Zdobywcy pierwszych pięciu miejsc za wspaniały wynik zostaną nagrodzeni oceną celującą, czyli „szóstką”, a pięciu kolejnych otrzyma piątki.
Klasa, która osiągnie najwyższą średnią punktów przez cały tydzień będzie zwolniona z zadania domowego z matematyki.
O regulaminie konkursu zostaniecie poinformowani na lekcjach matematyki, a w razie jakichkolwiek pytań proszę się zgłosić do Małgorzaty Jończyk, do sali 105.

MATEMATYCZNY WIERSZ!!!

To nie jest pomyłka, bo tematem wiersza może być wszystko, nawet coś tak pozornie bardzo oderwanego od poezji – jak matematyka.
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas IV–VI. Waszym zadaniem będzie napisanie wiersza lub opowiadania o matematyce. Prace (koniecznie podpisane) proszę oddawać nauczycielom matematyki do dnia 15 listopada.
Napisała Małgorzata Jończyk