Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Karty wejściowe do szkoły

„Szkoła na Ostrogu” jest placówką na wskroś nowoczesną, otwartą na zmiany w procesie nauczania i wychowania.  W całościowym podejściu do procesu edukacji, dbamy również o bezpieczeństwo naszych uczniów. Dowodem tego są systematyczne przedsięwzięcia   w zakresie profilaktyki.

System monitoringu i kodowania  wejść i wyjść do szkoły, wpisuje się w ten harmonogram działań. Czasy, kiedy dostęp do budynku kontrolowany był za pomocą kluczy, przechodzą do lamusa. Nowoczesnym, znacznie wygodniejszym, a przede wszystkim bezpieczniejszym rozwiązaniem są zautomatyzowane systemy kontroli dostępu. Wykorzystanie kart zbliżeniowych w kontroli dostępu to najbardziej znana metoda weryfikacji  wejść na teren budynku. Jest szybka, pozwala na identyfikację nawet dużej ilości użytkowników, a oprócz zabezpieczenia przed dostępem osób nie posiadającej aktywnej karty, system taki rejestruje każde użycie karty.

W naszej szkole, karty posiadają  uczniowie i pracownicy szkoły. Zainstalowany system daje  możliwość osiągnięcia dwóch najważniejszych celów: zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych oraz rejestrację wejść i wyjść osób uprawnionych, czyli  zwiększa bezpieczeństwo  na terenie szkoły i  zabezpiecza placówkę przed wejściem na jej teren osób niepowołanych. Daje też możliwość blokowanie uczniom  wychodzenia ze szkoły w czasie lekcji oraz przerw (opcjonalnie).

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie, rozwiewając wasze wątpliwości, informujemy, że możecie Państwo nadal wejść na teren placówki w razie potrzeby, lub po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem, specjalistą itd.  Kartę wejściową otrzymuje bezpłatnie  tylko uczeń,  na czas nauki w szkole. Zatem  nie ma potrzeby posiadania więcej niż 1 karty przypisanej do 1 dziecka. Nadal pozostaje do odbioru dzieci Strefa Rodzica, przy której dyżur będzie pełnił wyznaczony pracownik, otwierając drzwi pilotem. (Szczegóły zawarte są w regulaminie). W przypadku pytań proszę zwracać się do wychowawcy klasy, bądź sekretariatu szkoły. Liczymy na współpracę w/w zakresie i otwieramy się  wspólnie na to co  nowe.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły na Ostrogu