Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Warsztaty ekologiczne w Olsztynie

Klasy 6a, 6b, 6c, 7a i 8d w dniach 29-30 maja były na wycieczce w Olsztynie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas warsztatów ekologicznych cała grupa miała okazję poznać i badać te naturalne tereny.
Wszyscy wzięli udział w warsztatach pt. "Tajemnice – przyrody nieożywionej - zbieranie i rozpoznawanie skał, minerałów
i skamieniałości w kamieniołomie " oraz w warsztatach na terenie Gór Towarnych pt. "W jaskini jurajskiej – tajemnice podziemnego świata".
Zwiedzili zamek królewski w Olsztynie wysłuchali legend jurajskich.
Na koniec pobytu zobaczyli prezentację multimedialną o Jurze.
Był też czas na integrację podczas wspólnych gier i zabaw na obiektach Hotelu Jurajski.