Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Rekrutacja uzupełniająca uczniów

Rekrutacja uzupełniająca do projektu.

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla uczniów obecnych klas 5 – 7 SP 1 w Raciborzu

do projektu: "Różne przedmioty - jedna lekcja".