Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Lista rankingowa uczniów rekrutacji uzupełniającej

w ramach projektu 

Różne przedmioty – jedna lekcja”
współfinansowanego przez Unię Europejską 

o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000035707

LISTA GŁÓWNA

Pola Bojczuk-Naciuk

Jakub Drzeniek

Ewa Leszczyńska

Zofia Leszczyńska

Olivia Łowicki

Paweł Malinowski

Lena Mayer

Michał Koczwara

Wiktoria Przeliorz