Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

#LekcjaKleszczoochrony w SP1

Klasy 1-3 naszej szkoły wzięły udział w kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”. Wychowawcy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne, których celem było uświadomienie zagrożeń związanych z chorobami powodowanymi przez kleszcze. Omówiono wygląd kleszcza, sposoby zabezpieczania się przed kleszczami. Zajęcia były przeprowadzone na podstawie otrzymanych przez szkołę materiałów edukacyjnych. Uczniowie wypełniali karty pracy, pomalowali kolorowanki edukacyjne, poznali sposoby ochrony przed kleszczami.
Celem kampanii po raz drugi było propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.