Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Wychowawcy klas

Wykaz wychowawstw na rok szkolny 2023/2024:

IA Ewelina Zerger, sala nr 16
IB Małgorzata Połomska, sala nr 11

IIA Jarosława Kolorz, sala nr 10
IIB Karolina Goldman-Gorgosz, sala nr 112
IIC Krystyna Deptuła, sala nr 12a

IIIA Ramona Pieczarek, sala nr 114
IIIB Teresa Ciszek, sala nr 113
IIIC Klaudia Łyko-Solisz, sala nr 12b

IVA Ewa Wawoczny, sala nr 1
IVB Sabina Chodenko, sala nr 6
IVC Grażyna Malinowska, sala nr 218

VA Patrycja Tkocz-Stefanowska, sala nr 210
VB Agata Gawron, sala nr 201
VC Roman Bohr, sala nr 213

VIA Mariola Kramarczyk, sala nr 203
VIB Katarzyna Gruchel, sala nr 205
VIC Franciszek Brzoska, sala nr 21

VIIA Beata Joszko, sala nr 20
VIIB Ewa Nizio, sala nr 216
VIIC Katarzyna Bartkowiak-Bucyk, sala nr 108

VIIIA Anna Bąbol, sala nr 202