Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Wychowawcy klas

Wykaz wychowawstw na rok szkolny 2022/2023:

IA Jarosława Kolorz, Katarzyna Jendrzejczyk
IB Karolina Goldman-Gorgosz, Zofia Sekuła
IC Celina Jurczyszyn

IIA Iwona Kołtun / Ewa Jurek
IIB Teresa Ciszek / Anna Stanosz
IIC Klaudia Łyko-Solisz / Alicja Kampka

IIIA Krystyna Deptuła / Monika Kretek
IIIB Magorzata Połomska / Dariusz Kwapik
IIIC Ewelina Zerger / Agnieszka Gawliczek

IVA Dorota Bulenda / Joanna Kurpis / Tomasz Trzęsiński
IVB Agata Gawron / Jarosław Miąsik
IVC Roman Bohr

VA Mariola Kramarczyk / Katarzyna Bartkowiak-Bucyk
VB Katarzyna Gruchel
VC Franciszek Brzoska / Ilona Rucińska

VIA Beata Joszko / Edyta Plichta / Małgorzata Malinowska
VIB Ewa Nizio
VIC Katarzyna Bartkowiak-Bucyk / Edyta Plichta

VIIA Anna Bąbol / Ilona Grim

VIIIA Sylwia Nowakowska / Jarosław Kuśnierz
VIIIB Grażyna Malinowska
VIIIC Joanna Hibner / Iwona Krużołek
VIIID Beata Kuliś / Tomasz Trzęsiński