Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

 

Przewodnicząca: Joanna Kuliga Leszczyńska

Z-ca przewodniczącej: Barbara Fojcik

Skarbnik: Beata Nowakowska

Sekretarz: Bożena Jaworska

 

Konto Rady Rodziców

13 8475 0006 2001 0010 1677 0001

 

***