Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca: Barbara Fojcik

Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Teodorowicz

Skarbnik: Anna Tomala

Sekretarz: Joanna Piórko-Szewc

 

Konto Rady Rodziców

13 8475 0006 2001 0010 1677 0001

 

***