Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bezpieczeństwo w sieci

JAK BYĆ BEZPIECZNYM W INTERNECIE?

 Nie podawaj swoich danych osobowych takich, jak: adres, numer telefonu, adres pracy rodziców/numer telefonu, nazwa i miejsce szkoły bez zgody rodziców. Ujawnianie tych informacji może narazić cię na różne niebezpieczeństwa.

 Nie podawaj nikomu (poza rodzicami) swojego hasła dostępu.

 Nie wysyłaj nikomu swoich zdjęć bez porozumienia z rodzicami.

 Natychmiast powiedz rodzicom, jeśli trafisz na informacje, które sprawiają, że czujesz się skrępowany, zmieszany czy przestraszony.

 Nie odpowiadaj na żadne wiadomości, które sprawiają, że czujesz się skrępowany. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, powiedz o tym rodzicom.

 Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Internetowi znajomi mogą okazać się kimś zupełnie innym niż twierdzą.

 Nie wyrażaj zgody na spotkanie z osobą, którą poznałeś w sieci bez porozumienia z rodzicami. Jeśli rodzice zgodzą się na takie spotkanie, upewnij się, że spotkacie się w miejscu publicznym i weź ze sobą tatę lub mamę.

 Nie rób niczego, co mogłoby urazić innych użytkowników lub byłoby sprzeczne z prawem.

 Wspólnie z rodzicami ustalcie zasady korzystania z Internetu: porę dnia, długość, odpowiednie dla ciebie obszary, z kim możesz się porozumiewać.

 

 CO ROBIĆ ŻEBY NIE ZOSTAĆ OFIARĄ CYBERPRZEMOCY?

 dbać o prywatność swoich danych osobowych;

 nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny);

 chronić swoje hasła i loginy;

 nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów;

 nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi.

  

JAK KORZYSTAĆ Z INTERNETU I TELEFONU, ŻEBY NIE KRZYWDZIĆ INNYCH?

 traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.);

 nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić;

 zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem;

 nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.

 

CO ROBIĆ, BĘDĄC ŚWIADKIEM CYBERPRZEMOCY?

 nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci;

 zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy;

 informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców;

 polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się z Helpline osobiście.

 

CO ROBIĆ BĘDĄC OFIARĄ CYBERPRZEMOCY?

 nie odpowiadać na zaczepki w sieci;

 domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli;

 natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców;

 zachowywać dowody cyberprzemocy;

 interweniować u dostawców usług internetowych;

 szukać pomocy w Helpline.org.pl.

 Stworzony w ten sposób kodeks bezpieczeństwa można powiesić w pracowni komputerowej lub zaprezentować na łamach gazetki szkolnej.

 

Więcej o bezpieczeństwie w Internecie znajdziecie nawww.sieciaki.pl