Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkolny kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5. Egzamin ósmoklasisty:

   14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
   15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
   16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

12. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, w roku szkolnym 2023/2024 ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni, tj.:

2 listopada 2023
29-30 kwietnia 2024
2 maja 2024
14 – 16 maja 2024
31 maja 2024

W tych dniach w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.