Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Zapisanie dziecka do szkoły

Zasady przyjęcia ucznia do

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RACIBORZU

 

Istnieje możliwość przyjęcia uczniów do naszej szkoły na każdym etapie edukacyjnym, mieszkających na terenie obwodu szkoły.

Szkoła przyjmuje także uczniów mieszkających poza obwodem, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Przyjęcie odbywa się na podstawie wniosku rodziców (załącznik nr 1), złożonego w sekretariacie szkoły, po wcześniejszej  konsultacji z Dyrektorem szkoły.

Wypełniony wniosek składa osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie uczniowskim. Dopuszcza się przesłanie formularza w wersji elektronicznej wysyłając skan wniosku na adres: sekretariat@sp1raciborz.com.pl

Poniżej do pobrania wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka wraz z innymi, opcjonalnymi wnioskami.