Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrekcja

dyrekcja szkoły

Patrycja Pol

dyrektor szkoły

dyrektor@sp1raciborz.com.pl

 tel. 32 415-50-17

 

wicedyrektor szkoly

Józefa Kielak

wicedyrektor ds. wychowawczych

j.kielak@sp1raciborz.com.pl

tel. 32 415 50 17

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów. Formularz kontaktowy, z którego chce Pani/Pan skorzystać, wymaga podania wyżej wskazanych danych osobowych. Są to podstawowe dane osobowe jakimi Administrator musi dysponować, by móc odpowiedzieć na zadane przez Panią/Pana pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.