Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Aktywna tablica

W ramach rządowego programu “Aktywna Tablica” wyposażono dwie specjalistyczne pracownie. Zakupiono profesjonalne programy multimedialne, oferujące adekwatny materiał niezależnie od zaburzonego obszaru, czy dysharmonii ucznia, wzbogacone o poradniki metodyczne oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki wyposażeniu szkoły w nowoczesne oprogramowanie terapeutyczne oraz specjalistyczne narzędzia, sposoby nauczania i uczenia się uczniów ze SPE zyskają szansę zbliżenia się do tych z  jakich korzystają już ich rówieśnicy harmonijnie rozwijający się.

Programy wykorzystywane są na:

  • zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych,

  • zajęciach logopedycznych,

  • zajęciach rewalidacyjnych,

  • zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne.

 
Prezentacja powstała w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli - "Aktywna Tablica". Film jest podsumowaniem lekcji otwartych z wykorzystaniem materiałów nabytych dzięki programowi.

Artykuły