Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 18 stycznia 2023r., nr 2311/2023r., rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do naszej szkoły.

Dnia 28 lutego 2023 roku organizowaliśmy Dni Otwarte, by dać  przyszłorocznym uczniom i ich rodzicom możliwość obejrzenia placówki i uczestniczenia w różnych zajęciach.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 6 do 14 marca sekretariacie szkolnym.

Szkoła na Ostrogu, jest placówką otwartą na potrzeby dzieci, jest nowoczesna i przystosowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzicu/ Opiekunie to może być najlepsze miejsce do edukacji Twojego dziecka.

W przypadku pytań i wątpliwości co do słuszności wyboru, służymy czasem na rozmowę a w razie potrzeby  specjalistyczną konsultacją.

Z poważaniem Dyrekcja i Grono pedagogiczne Szkoły na Ostrogu.