Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Harmonogram spotkań

 HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
(aktualizacja 09 XI 2023r.)

L.p.

Data

Godzina

Forma

1.

13 .09. 2023
środa

17.00

Zebranie inauguracyjne z rodzicami

2.

11.10.2023
środa

17.00

KONSULTACJE dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą przez e-dziennik.

3.

08.11.2023
środa

17.00

Zebranie rodziców z wychowawcą

4.

5.12.2023
wtorek

17.30

KONSULTACJE dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą przez e-dziennik

6.

16.01.2024
wtorek

17.30

KONSULTACJE dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą przez e-dziennik.

7.

12.03.2024
wtorek

17.30

Zebranie rodziców z wychowawcą

8.

9.04.2024
wtorek

17.30

KONSULTACJE dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą przez e-dziennik.

9.

7.05.2024
wtorek

17.30

KONSULTACJE dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą przez e-dziennik.

10.

04.06.2024
wtorek

17.30

KONSULTACJE dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem przedmiotu bądź wychowawcą przez e-dziennik.