Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna szkoły

Edukacja wczesnoszkolna

Ewelina Zerger
Małgorzata Połomska
Jarosława Kolorz
Karolina Goldman-Gorgosz
Krystyna Deptuła
Ramona Pieczarek
Teresa Ciszek
Klaudia Łyko-Solisz

J.polski

Ewa Wawoczny
Roman Bohr
Joanna Hibner
Beata Kuliś
Dorota Bulenda

Matematyka

Sabina Chodenko
Anna Bąbol
Elwira Tytko
Grażyna Malinowska

Geografia i przyroda

Sylwia Surma

Chemia

Grażyna Malinowska

Fizyka

Marzena Grabowska

Biologia

Ewa Nizio

Informatyka

Krzysztof Ciszek

J.angielski

Mariola Kramarczyk
Katarzyna Gruchel
Alicja Wieczorek
Sylwia Nowakowska
Agata Gawron

J.niemiecki

Patrycja Tkocz-Stefanowska,
Beata Lukoschek-Mucha,
Karolina Goldman-Gorgosz,
Klaudia Łyko-Solisz

J.hiszpański

Zofia Sekuła

Historia

Marcin Pordzik
Roman Bohr
Joanna Hibner

Wiedza o społeczeństwie

Marcin Pordzik

Plastyka i technika

Adam Szramowski
Katarzyna Bartkowiak-Bucyk

Muzyka

Ilona Rucińska

Wychowanie fizyczne

Beata Joszko
Joanna Kurpis
Anna Stanosz
Franciszek Brzoska
Andrzej Marców
Dariusz Kwapik
Tomasz Trzęsiński

Religia

Barbara Kuchajewicz
Ks. Jan Pander

Wychowanie
do życia w rodzinie

Marcin Pordzik

Doradztwo zawodowe

Marcin Pordzik

Edukacja
dla bezpieczeństwa

Jarosław Miąsik

Nauczyciele współorganizujący
proces kształcenia

Agnieszka Gawliczek
Monika Kretek
Katarzyna Jendrzejczyk
Zofia Sekuła
Ewa Jurek
Anna Stanosz
Alicja Kampka
Ewa Grzesiczek
Dariusz Kwapik
Joanna Kurpis
Marzena Grabowska
Tomasz Trzęsiński
Jarosław Miąsik
Katarzyna Bartkowiak - Bucyk
Agnieszka Bzumowska
Ilona Rucińska
Jarosław Kuśnierz
Edyta Plichta
Ilona Grim

Gimnastyka korekcyjna

Beata Joszko
Joanna Kurpis
Anna Stanosz

Nauczyciele świetlicy

Sylwia Majer - Kowalska
Beata Lukoschek-Mucha
Monika Kretek
Anna Stanosz
Mariola Kramarczyk
Agata Gawron
Alicja Wieczorek
Ewa Grzesiczek
Barbara Kuchajewicz
Patrycja Tkocz-Stefanowska
Dariusz Kwapik
Adam Szramowski

Biblioteka

Agnieszka Bzumowska
Alicja Kampka

Logopeda

Alicja Arendt
Beata Kuliś

Pedagog

Dajana Mucha-Kwapik
Beata Jakubik
Beata Kołodyńska

Pedagog specjalny

Ewa Jurek
Sylwia Nowakowska

Psycholog

Małgorzata Janiga