Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Listy kandydatów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 231/2023 Prezydenta Miasta Raciborza z dnia 18 stycznia 2023r., komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2023/2024.
Jednocześnie przypominamy, iż rodzic/ prawny opiekun kandydata, ma obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, w terminie od 5-7 kwietnia 2023r. (druk znajduje się na stronie szkoły).


Kandydaci zakwalifikowani:

1 Adamczyk Igor Łukasz
2 Błażyczek Dominik Ireneusz
3 Ciężkowska Amelia
4 Dłużniak Jagoda
5 Dubieniec Emilia Wiktoria
6 Dymek Anna Julia
7 Fritza Oskar Jerzy
8 Głowińska Zofia
9 Gorgosz Tomasz
10 Grech Julia Maria
11 Gremplica Mikołaj Maksymilian
12 Grunnenberg Oskar Jerzy
13 Jadaszewska Martyna Danuta
14 Jakubczyk Jakub
15 Kempa Szymon Jacek
16 Konieczny Konga Edyta
17 Kreis Edyta Ewa
18 Kreis Karol Mateusz
19 Król Maja Paulina
20 Krupa Kaja Sylwia
21 Machelski Piotr Wiktor
22 Majer Martyna Magdalena
23 Mruszczok Kornelia
24 Nawrocka Emilia Joanna
25 Nowak Helena Małgorzata

26 Oczek Leon Grzegorz
27 Olejarnik Antoni
28 Olender Amelia Karolina
29 Pytlik Antoni Adam
30 Ryszka Marek Łukasz
31 Sawicka Emilia Maria
32 Schwan Hanna Urszula
33 Siwek Leon Józef
34 Skibińska Martyna Anna
35 Skupień Bartłomiej Michał
36 Sokołowski Aleksander Tomasz
37 Sokołowski Maksymilian Piotr
38 Sommer Antonina
39 Trzos Natalia Agnieszka
40 Winter Szymon Piotr
41 Wiśniewski Gabriel
42 Wita Kamila Danuta
43 Wojnarowski Jakub
44 Zaniewicz Filip
45 Zielińska Kinga Nikola
46 Zuziak Miłosz Dariusz
47 Zygleński Piotr Paweł
48 Zymelka Wojciech

Kandydaci niezakwalifikowani – brak